Bãi Tư Chính: Vì sao Trung Quốc ngày càng lấn tới?

Bình luận về động thái của Trung Quốc trong mùa Hè này ở Bãi Tư Chính, trong diễn biến đối đầu mới với Việt Nam trên Biển Đông , Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà phân tích chính trị và bang giao quốc tế thuộc Đại học Maine Hoa Kỳ, nêu quan điểm:

"Vấn đề Bãi Tư Chính cũng rất rắc rối, nhưng tôi muốn chú trọng vào vấn đề này là Trung Quốc thăm dò coi Việt Nam phản ứng như thế nào. Mà phản ứng như thế nào thì Việt Nam cũng thua Trung Quốc. Tại sao tôi nói như vậy? Trước hết, thực ra chúng ta không biết nhiều thông tin chính xác là Trung Quốc đang làm gì. Đáng lẽ chính phủ Việt Nam phải đưa ra những thông tin đó thì những người như chúng tôi mới có thể đánh giá được.

"Nhưng tôi giả dụ là những tàu của Trung Quốc đi sang, họ làm việc đó để xem Việt Nam phản ứng như thế nào. Nếu Việt Nam phản ứng mạnh mà những nước khác nhìn vào, thì Trung Quốc nói đây là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề song phương. Nhưng nếu Việt Nam không phản ứng hay phản ứng nhẹ nhàng, mà các nước khác không phản ứng, thì Trung Quốc cũng nói đây là vấn đề song phương," Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận với Quốc Phương của BBC News Tiếng Việt hôm 19/7/2019, bên lề một Hội thảo tư về Việt Nam học ở Porto, Bồ Đào Nha.