Gặp những chú chó được giải cứu khỏi trang trại nuôi lấy thịt ở Hàn Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Gặp những chú chó được giải cứu khỏi trang trại nuôi lấy thịt ở Hàn Quốc

Mời bạn gặp Henry, Gus, Bindi, Indie và Robin, 5 chú chó được giải cứu khỏi các trang trại nuôi chó lấy thịt ở Hàn Quốc.

Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (HSI) là tổ chức từ thiện đã làm việc cùng với những người chủ trang trại chó từ năm 2014 để đóng cửa các trang trại của họ và giúp các chú chó tìm chủ mới.

HSI cung cấp một khoản trợ cấp năm đầu tiên cho những chủ trang trại để giúp họ tìm kế sinh nhai khác.

Và sau đó họ tìm chủ mới cho các chú cho trong trại. 30 chú chó được giải cứu bởi HSI đã được nhận nuôi bởi các gia đình ở Anh.

BBC gặp một số chú chó giờ đang có một cuộc sống mới ở Anh.