Điều gì dẫn đến các cuộc biểu tình ở Moscow?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Điều gì dẫn đến các cuộc biểu tình ở Moscow?

Mùa hè năm nay, thủ đô Moscow đang chứng kiến những cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm, với hàng ngàn người Nga xuống đường.

Họ gặp các cuộc bắt bớ hàng loạt và đàn áp mạnh tay của cảnh sát.

Phóng viên BBC từ Moscow Sarah Rainsford giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây.