Điều tàu trở lại Bãi Tư Chính, Trung Quốc tính toán gì?

Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu chính trị khu vực, bình luận về thực chất của việc Trung Quốc điều tàu trở lại Bãi Tư Chính trên Biển Đông hôm thứ Ba.

Trong cuộc trao đổi từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas - Yusof Ishak, Singapore) với Quốc Phương hôm 14/8/2019, nhà phân tích này cũng cập nhật diễn biến, tương quan lực lượng các bên và dự đoán tình hình tới đây ở khu vực đang nóng này.