Di chúc Hồ Chí Minh - 50 năm nhìn lại
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Di chúc Hồ Chí Minh - 50 năm nhìn lại

Nhân 50 năm kỷ niệm ngày Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tổ chức lễ tang cho Chủ tịch Hồ Chí Minh (4/9/1969 - 4/9/2019) và 50 năm làm theo di chúc của ông, BBC nhìn lại những vấn đề tranh cãi xoay quanh di chúc của ông.

Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 4 -10/9/1969.

Mikhail Borodin: Người sếp cũ của Hồ Chí Minh

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm và Di chúc

Sách mới đánh giá di sản Hồ Chí Minh

Tranh cãi về 'Di chúc Lenin muốn loại Stalin'