Muốn chống tham nhũng có cần dân chủ?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Muốn chống tham nhũng có cần dân chủ?

Nhà báo tự do, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Tiến sỹ Khoa học Nhà hoạt động dân sự Nguyễn Quang A và Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài bình luận về vai trò cá nhân của người lãnh đạo đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng nội bộ đảng và chính quyền.