Media Player
Donald Trump at UNGA 2019
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
25.09.2019

Trump: ‘Chủ nghĩa xã hội cần bị lên án’

Trích đoạn bài phát biểu của ông Donald Trump tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24/09