Việt Nam: ‘Tôi mất nhà vì biến đổi khí hậu’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đồng bằng sông Cửu Long: 'Tôi mất nhà vì biến đổi khí hậu'

Ashley John-Baptiste của BBC News đến tìm hiểu câu chuyện này ở vựa lúa lớn nhất Việt Nam để thấy tác động của biến đổi khí hậu ra sao.

Bài nằm trong loạt chương trình "The Displaced" - Những người phải di cư - của BBC,

Video do Olivia Lace-Evans thực hiện.

Chủ đề liên quan