Joe Biden: Trump đã tự buộc tội mình
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Joe Biden: Trump đã tự buộc tội mình

Ứng viên tổng thống tiềm năng Đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên kêu gọi luận tội Trump, cho rằng tổng thống Mỹ đã "phản bội quốc gia này" và vi phạm lời thề của ông.