Người Kurd: Họ là ai?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Kurd: Họ là ai?

Người Kurd là một dân tộc với 35 triệu người, sống trên bốn quốc gia ở Trung Đông.

Họ đã đấu tranh để thành lập nhà nước riêng trong nhiều thập kỷ - nhưng viễn cảnh tự trị của người Kurd tại Syria đang khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại.

Người Kurd nói Donald Trump ‘bỏ rơi đồng minh’ ở Syria

"Mỹ không 'bật đèn xanh' cho cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ"

Chủ đề liên quan