Đạt được mục đích, Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8?

Đạt được mục đích, Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8?

Nhà nghiên cứu Biển Đông, luật gia Hoàng Việt phân tích lý do vì sao Trung Quốc rút tàu Hải Dương Địa chất 8 sau hơn ba tháng 'quấy nhiễu' ở Biển Đông.

Trong cuộc trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 24/10/2019, thành viên Ban nghiên cứu Luật Biển và hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng Trung Quốc đã đạt được đa mục tiêu sau ba tháng triển khai các hoạt động của tàu thăm dò địa chất này, cùng với đội tàu hộ tống, áp tải.

Ông cũng bình luận mối liên hệ giữa sự kiện này với sự kiện hai Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn 9 tại Bắc Kinh 21/10/2019.

Nhà nghiên cứu đưa ra phân tích và cho rằng Trung Quốc rút tàu còn có lý do cân nhắc tam giác quan hệ an ninh Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, đặc biệt trong tình hình Mỹ có các điều chỉnh trên bàn cờ an ninh chiến lược quốc tế, mà trong nội bộ Việt Nam có sự nhận thức mới.

Việc kiện Trung Quốc ra tòa án hay cơ quan tài phán quốc tế là một biện pháp và vũ khí 'cuối cùng', ông Hoàng Việt nhấn mạnh với Quốc Phương của BBC ngay trước thềm Bàn tròn thứ Năm từ London đề cập diễn biến mới này cùng hôm 24/10.