Vụ 39 tử thi ở Anh: Bi thương, trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ 39 tử thi ở Anh: Bi thương, trách nhiệm thuộc về ai?

Tại tỉnh Hà Tỉnh, huyện Can Lộc có 8 gia đình đến trình báo đã mất liên lạc với người thân đi Anh.

Trong đó, thị trấn Nghèn có 1 người, xã Thiên Lộc có 5 người, xã Thanh Lộc và xã Vĩnh Lộc mỗi xã có 1 người.

Còn tại tỉnh Nghệ An, đã có 7 gia đình đến trình báo về việc không liên lạc được với con mình đang đi lao động ở nước ngoài. Trong đó có 4 gia đình ở xã Đô Thành và Thọ Thành ở huyện Yên Thành; và 3 gia đình ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, và xã Hưng Đông, TP Vinh.

Quá trình nhận diện đang diễn ra nhưng không chắc sẽ kéo dài bao lâu.