Người Việt di cư dựng trại tại Pháp, đợi đi lậu qua Anh

Người Việt di cư dựng trại tại Pháp, đợi đi lậu qua Anh

Cách bờ biển Pháp khoảng một giờ xe chạy, một nhóm người Việt đang đợi cuộc gọi từ "ông chủ".

Họ nói ông ta là một người Afghanistan, người có thể mở thùng container ở bãi xe gần đấy và để họ lại bên trong.

Nếu may mắn, họ có thể sang Anh trót lọt.