Bức tường Berlin trông thế nào?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bức tường Berlin trông thế nào?

Mời bạn cùng BBC News Tiếng Việt tham quan qua video một phần còn lại của Bức tường Berlin, nơi được lưu giữ lại như dấu tích lịch sử quan trọng của nước Đức.

Image caption Bức tường Berlin qua những con số
Image caption Các cửa khẩu qua lại dọc Bức tường
Image caption Bức tường và đường biên giới quây kín xung quanh khiến Tây Berlin lọt thỏm giữa vùng lãnh thổ của Đông Đức

Chủ đề liên quan