Mẹ Nấm kể chuyện gặp gỡ Tổng thống Donald Trump
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mẹ Nấm kể chuyện gặp gỡ Tổng thống Donald Trump

Blogger Mẹ Nấm kể lại cuộc gặp gỡ và đưa ra những nhận định chớp nhoáng về tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Tina Hà Giang của BBC News Tiếng Việt hôm 12/11.