‘Đừng để du học là chuyến du lịch bốn năm’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

‘Đừng để du học là chuyến du lịch bốn năm’

Một sinh viên Việt Nam tại Anh nói “du học không phải là tốt cho tất cả mọi người”.

Nguyễn Thắng mô tả du học là khoản đầu tư có thể là “tiết kiệm của cả một đời người” và cha mẹ có thể đưa cho con cái để làm một việc khác có thể lấy lại được vốn tốt hơn nhiều.

“Tôi thấy có rất ít gia đình đã ngồi xuống với con cái về chuyện này. Nhiều người nghĩ cho con du học là tốt nhất nhưng nếu như con họ không muốn du học thì thực ra đó lại là chuyến đi du lịch bốn năm và có khi là hại cho con cái,” Nguyễn Thắng, hiện đang học cao học tại Đại học Oxford Anh Quốc, nói với BBC News tiếng Việt.

Anh đổi chính sách visa, ‘cơ hội cho sinh viên Việt Nam’

Du học sinh VN 'một đi không trở lại' – vì đâu?