Việt Nam: Tham nhũng nhiều sẽ mất nhà đầu tư
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam: Tham nhũng nhiều sẽ mất nhà đầu tư

Một nhà tư vấn người Anh nói cần đưa những người tham nhũng tại nhiệm ra khỏi vị trí mà họ đang đảm trách.

Trong phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt, ông Brook Horowitz, CEO của IBLF Global nói khi chính phủ Việt Nam mở cửa kinh doanh và và kêu gọi đầu tư thì họ thực sự không thể làm ngơ thực trạng tham nhũng.

“Một hệ thống tù mù kín, kế toán kém cỏi và tham nhũng trong khu vực nhà nước chắc chắn có tác động tiêu cực đến các khu vực còn lại của nền kinh tế.

“Tôi hy vọng là mọi người sẽ nhận ra điều này và các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải làm gương trong nỗ lực cải thiện mức độ minh bạch, bớt ca thán và né tránh cải cách,” ông Horowitz, người đã và đang hợp tác với VCCI và một số cơ quan thanh tra của Việt Nam trong nỗ lực giúp chính phủ Việt Nam cải thiện tính minh bạch và chính trực trong kinh doanh.

Việt Nam 'là đối tác thương mại quan trọng của Anh'

Đánh thuế người giàu Mỹ: Cử tri không có tác động nhiều

Chủ đề liên quan