Đi tìm chân dung con người thực của một nhà tu hành

Nhà nghiên cứu Triết học và Phật giáo Thái Kim Lan chia sẻ về cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, người vừa viên tịch ở Huế, hưởng thọ 96 tuổi.

Trong cuộc trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 13/11/2019 từ Huế, bà nói:

""Rút cục lại, bỏ ngoài những vấn đề khác, thì tôi nghĩ, Hòa thượng Thích Chí Quang chỉ một lòng vì đạo mà thôi.

"Và ảnh hưởng của ngài ở trên lãnh vực văn hóa, cũng như là đạo đức người ta chưa thấy được, nhưng mà có lẽ khi ngài viên tịch rồi, thì những tác phẩm của ngài để lại cho đời sau sẽ nói lên một lần nữa vai trò của ngài ở trong Phật giáo.

"Từ khi ước nguyện chấn hưng Phật giáo, cho đến khi nhắm mắt, thì cái ý nguyện duy nhất của Hòa thượng Thích Trí Quang là làm thế nào để thực hành được những lời của Phật dậy

"Và ông là một vị tì kheo nghiêm túc nhất mực khi hành đạo, khi tụng kinh, cũng như là khi đi theo Phật. Chưa có ai có thể vượt qua ông về tu chứng và hành trì.

""Ở trong chùa, biểu tượng có lẽ thuyết phục nhất là vị tì kheo này không có một chùa riêng, không có đệ tử riêng, đệ tử riêng nghĩa là không có một đoàn đệ tử riêng, hay là Phật tử riêng.

"Và ông luôn luôn sống khổ hạnh như vậy, sống ở trong một căn phòng và dịch sách và đó là hình ảnh của Thích Trí Quang," nhà nghiên cứu triết học và Phật giáo nói với Quốc Phương của BBC.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi một cuộc hội luận Bàn tròn thứ Năm của BBC News Tiếng Việt về vai trò lịch sử và di sản của cố Hòa thượng Thích Trí Quang với sự tham gia của TS. Thái Kim Lan từ Việt Nam và các vị khách mời khác từ hải ngoại.