Đổ tường Berlin: 'Người Đức may mắn hơn người Việt'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tường Berlin sụp đổ: 'Người Đức may mắn hơn người Việt'

Thời điểm Bức tường Berlin đổ, 9/11/1989, ông Đào Quang Vinh, công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đông Đức từ 1987, lúc ban đầu không mấy bận tâm.

"Khi đó, tôi không có cảm nhận thực sự. Vào đêm đổ tường, tôi còn đi làm," ông Vinh kể lại.

"Phải cho đến cuối tuần, hôm thứ Bảy 11/11/1989, tôi mới quyết định phải đi thử sang bên Tây Berlin xem thế nào."

Không qua được các cửa khẩu chính thức, vốn đã mở toang cho người Đức, ông Vinh tìm đến khu tường phân chia ở phía bắc thành phố, nơi ông đã được người dân Tây Đức giúp trèo qua bức tường cao để đặt chân sang phía bên kia.

Ông Đào Quang Vinh đã có hai ngày ngắn ngủi sang thăm phần đất phía tây bức tường, gặp gỡ cộng đồng người Việt tị nạn Tây Berlin, rồi lại quay trở về Đông Berlin ngay sau đó.

Nay, sau 30 năm, ông kể với BBC News Tiếng Việt về chuyến vượt tường đã làm thay đổi cuộc đời ông và nhãn quan về sự thống nhất đất nước của người Đức so với cái giá người Việt phải trả để thống nhất hai miền Nam - Bắc.

Chương trình do Bình Khuê thực hiện tại Berlin và biên tập trong dịp kỷ niệm 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ.