Mở công ty ở Anh ‘mất không quá một ngày’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mở công ty ở Anh ‘mất không quá một ngày’

Nếu chỉ đọc báo thì đa số là câu chuyện khởi nghiệp là thành công và người ta ít nói tới rất nhiều công ty thất bại.

Những yếu tố gì đóng vai trò dẫn tới doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, khởi nghiệp tại Việt Nam có những gì cần cải thiện, cùng tìm hiểu với một người Việt từng làm tại một công ty khởi nghiệp trong ba năm tại Anh.

Phùng Anh, hiện đang làm cho một công ty tư vấn về công nghệ, nói tại Anh đăng ký thành lập công ty chỉ làm trên mạng và cần chưa tới một ngày và kinh nghiệm của “nhóm sáng lập công ty” là một trong các yêu tố quan trọng.

Chủ đề liên quan