Nữ mục sư dành cả đời cho bệnh nhân HIV
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nữ mục sư dành cả đời cho bệnh nhân HIV

Glory Hut Foundation, một tổ chức từ thiện chăm sóc bệnh nhân HIV, từng bị đuổi khỏi cộng đồng dân cư khu vực Pattaya, tỉnh Chonburi.

Người dân ở đây đã biểu quyết để đuổi họ đi với lý do sự hiện diện của họ gây tổn hại cho các doanh nghiệp và người dân địa phương.

Nhà tế bần, được điều hành bởi một nữ tu người Thái Lan, đã chuyển đến một địa điểm mới, biệt lập trong cùng tỉnh. Hiện đây vẫn là nơi sinh sống của 40 bệnh nhân HIV.

Chủ đề liên quan