Nguyên soái Pilsudski, cha đẻ của nền độc lập Ba Lan

Nguyên soái Pilsudski, cha đẻ của nền độc lập Ba Lan

Câu chuyện về người anh hùng đem lại độc lập cho người Ba Lan năm 1918, sau hơn 120 năm mất nước.