'Tôi, lý tưởng cộng sản và biến cố Đông Âu'

'Tôi, lý tưởng cộng sản và biến cố Đông Âu'

Những biến cố lịch sử ở Đông Âu thời thập niên 1980, 1990 khiến doanh nhân Trần Quốc Quân, người tự nhận mình từng là một 'đảng viên trung kiên', trở nên 'lung lay về mặt tư tưởng', và rồi 'quay sang ủng hộ dân chủ'.

Ngày đầu đặt chân tới Ba Lan, năm 1988, "tôi rất nhiệt huyết với lý tưởng cộng sản", doanh nhân hiện là đồng chủ sở hữu một trung tâm thương mại lớn của người Việt ở ngoại ô Warsaw nói với BBC News Tiếng Việt.

Tự nhận mình là người may mắn khi được chứng kiến nhiều biến cố lịch sử Đông Âu, ông nói quá trình chuyển đổi thể chế ở Ba Lan năm 1989 và cuộc chính biến ở Liên Xô tháng 8/1991 đã làm thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan và lý tưởng của ông.

Cuộc chuyện trò với doanh nhân Trần Quốc Quân thuộc loạt chương trình 'Người Việt tại Ba Lan và 30 năm chuyển đổi thể chế', do BBC News Tiếng Việt thực hiện trong tháng 10/2019.