Bà Thái Anh Văn 'đại diện cho nền độc lập của Đài Loan'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ủng hộ viên nói bà Thái Anh Văn 'đại diện cho nền độc lập Đài Loan'

Các cử tri trẻ nói với phóng viên Thùy Linh của BBC News Tiếng Việt rằng họ tin bà tổng thống đã "khiến Đài Loan trở thành nơi tốt đẹp hơn", nhất là với việc ra luật cho phép hôn nhân đồng tính trong năm 2019.

Họ nói họ tin tưởng bà sẽ giữ Đài Loan đứng vững trong vị thế một quốc gia độc lập trước Trung Quốc, và tự hào về việc Đài Loan là nơi cuối cùng trong thế giới nói tiếng Trung có một chính phủ độc lập, tư quyết và hoàn toàn không phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Hình ảnh tại sự kiện vận động tranh cử giờ chót của bà Thái Anh Văn tại Đài Bắc, tối 10/1/2020.