"Tôi không nghĩ Bộ Chính trị chủ trương vụ Đồng Tâm"
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đồng Tâm: "Tôi không cho đây là đường lối của Bộ Chính trị"

Nhà phân tích chính sách và pháp luật, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao không tin rằng vụ 'tấn công' Đồng Tâm hôm 09/01/2020 là chủ trương của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Bảy, 11/01 từ Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tại Hà Nội, nhà nghiên cứu này nói:

"Tôi không nghĩ rằng đây là một đường lối, chủ trương của Bộ Chính trị hay của đảng Cộng sản, hay thậm chí của nhà nước Việt Nam.

Đồng Tâm: 'Bộ Chính trị và Quốc hội VN cần họp gấp'

Đồng Tâm: Việt Nam có cần đổi mới một tư duy?

Ông Lê Đình Kình ‘chết sau khi công an vào Đồng Tâm’

Đồng Tâm: Dân bị thiệt hại có đòi được 'bồi thường'?

Bàn Tròn Đặc Biệt: Đồng Tâm - điểm nóng đầu tiên năm 2020 của VN

"Tôi nghĩ ở đây có những nhóm lợi ích ở đằng sau và họ bất chấp luật pháp.

"Cho nên, với câu chuyện này, theo tôi cần phải lập một ủy ban điều tra riêng, độc lập ở Quốc hội.

"Phải có một lực lượng ủy ban điều tra riêng, phải đưa ra ánh sáng vụ này.

"Và nếu làm được tốt, phải truy tố kẻ nào đã ra lệnh, có một hành xử như vậy đối với nhân dân, phải làm mạnh mẽ như vậy thì mới được," Viện trưởng Viện nghiên cứu, nguyên Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ nói với BBC.