EVFTA giúp VN thoát rơi vào 'vòng xoáy' Trung Quốc?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

EVFTA giúp VN thoát rơi vào 'vòng xoáy' Trung Quốc?

Luật sư Lê Công Định tin rằng các hiệp định có thể sắp thông qua về hợp tác thương mại và đầu tư với EU có thể giúp Việt Nam 'thoát' vòng xoáy ảnh hưởng của Trung Quốc.

Bình luận với BBC News Tiếng Việt hôm 22/01/2020, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói:

"Rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều sự lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc, và việc nếu không thông qua hai hiệp định này, thì Việt Nam sẽ mất một cơ hội phát triển thương mại với châu Âu và do đó họ sẽ dễ dàng đi đến một vòng xoáy mà Trung Quốc đặt ra và muốn kéo Việt Nam vào một hiệp định thương mại mà Trung Quốc khởi xướng.

Bàn Tròn: EVFTA sẽ thông qua, trong lúc vụ Đồng Tâm còn nóng?

EVFTA: Cơ hội đổi mới và thách thức nhân quyền cho Việt Nam?

EVFTA: 'Cần phân biệt giữa thương mại và chính trị'

EVFTA: Thông qua hiệp định ‘giúp cải tổ ở Việt Nam’?

Công đoàn độc lập ở Việt Nam có thực sự được cho phép?

"Mà do đó, sẽ cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc hơn. Châu Âu đã có một cái nhìn rất xa là cân nhắc những yếu tố khác nhau, trong đó kể cả vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, để xem xét và họ quyết định rằng vẫn thúc đẩy thương mại phát triển.

"Và tôi cho là có thương mại phát triển, thì đó mới là một đòn bẩy tốt để mà Việt Nam tuân thủ cam kết của mình, trong đó có cam kết rất quan trọng trong việc cho phép lập hội và công nhận những công đoàn độc lập."

"Và đây sẽ là bước thử thách lớn với nhà cầm quyền Việt Nam và theo tôi hiểu, Việt Nam vừa rồi cũng phải sửa đổi bộ luật lao động để chấp nhận một hình thức là công đoàn độc lập.

"Đó là một dấu hiệu mà tôi cho là rất tích cực mà Việt Nam không thể từ bỏ cam kết một khi hai bản hiệp định thương mại và bảo hộ đầu tư này được phê chuẩn."

Chủ đề liên quan