TS. Quang A: 'Việc siết chặt gây bất lợi chính cho ĐCS'

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A bình luận việc Bộ Chính trị ĐCSVN vừa ban hành Quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp của Đảng trước Đại hội 13.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 02/2/2020, cùng ngày với việc báo chí, truyền thông chính thống của nhà nước và chính quyền công bố về Quy định số 214 của Bộ Chính trị ĐCSVN quy định các cán bộ thuộc di trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư quàn lý, ông Quang A cho rằng đây là việc 'siết chặt' trước Đại hội đảng.

Việc này vừa 'không tốt' cho chính đảng Cộng sản Việt Nam, vừa không tốt cho đổi mới, dân chủ hóa đất nước, khi đảng cầm quyền có xu hướng được cho là can thiệp sâu vào công việc, tổ chức, chức năng, vai trò và đặc biệt là nhân sự của chính quyền, kể cả các cơ quan, định chế lập pháp lẫn hành pháp.