Trung Quốc sắp xây xong bệnh viện khẩn cấp 1000 giường

Trung Quốc gần như đã xây xong bệnh viện khẩn cấp chỉ trong 8 ngày để đối phó với dịch virus corona ở Vũ Hán, Hồ Bắc.