Vợ ông Lê Đình Kình kể lại vụ việc công an vào Thôn Hoàng sáng 9/1

Vợ ông Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành kể lại vụ việc công an vào Thôn Hoàng sáng 9/1.