'Tôi phải nộp gần 150 triệu cho môi giới trước khi sang Đài Loan'

'Tôi phải nộp gần 150 triệu cho môi giới trước khi sang Đài Loan'

Một lao động Việt làm việc lâu năm ở Đài Loan nói về những trải nghiệm với môi giới Việt Nam trước khi anh sang Đài Loan làm việc.

Đây là phần một trong cuộc phỏng vấn phóng viên Thuỳ Linh thực hiện trong chuyến đi đến Đài Loan vào tháng Một.