Media Player
Keyframe #1
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
05.03.2020

Vì sao một thôn ở Hồ Bắc không ai nhiễm Covid-19?

Cách tâm dịch Vũ Hán 200km, thôn Sam Mộc tỉnh Hồ Bắc với dân số 3.000 người vẫn chưa ai bị nhiễm hay tử vong vì virus corona.