Bắc Kinh "không mặn mà" chuyện tàu Mỹ thăm VN

Bắc Kinh "không mặn mà" chuyện tàu Mỹ thăm VN

Nhà phân tích chính trị, TS. Hà Hoàng Hợp bình luận về việc các tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng từ 05-09/3/2020.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 06/3 từ Hà Nội, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore) nói:

"Từ các giới ngoại giao, từ các giới chính phủ, từ quan hệ hai đảng, từ quan tâm của các cơ quan nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc, các cơ quan nghiên cứu độc lập của Trung Quốc, từ các cá nhân Trung Quốc, rất là đa dạng.

"Nhưng đúc kết lại thì thấy một điều rằng các phản ứng và các ý kiến xung quanh các cái đó không tích cực. Tóm lại là người Trung Quốc ở Bắc Kinh không thích thú gì việc tàu sân bay của Mỹ thăm Việt Nam lần này.

"Họ cũng không mặn mà và thích thú gì về quan hệ tốt hơn về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ.

"Họ cũng đưa ra những lời cảnh báo rằng là họ không ngại, thế nhưng họ cũng nói rằng một động tác như thế có thể phương hại đến quan hệ Trung - Việt, Trung - Mỹ hay là quan hệ tay ba, hay là nó có thể làm thay đổi các kiến trúc an ninh đang có v.v...

"Cùng ý kiến như thế này, các tổ chức khác gọi là phi chính phủ Trung Quốc cũng có cùng một quan điểm như thế. Thì đúc kết lại là không tích cực."