GS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Giải pháp liên minh là không thực tiễn'

GS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Giải pháp liên minh là không thực tiễn'

Trả lời câu hỏi Việt Nam có nên từ bỏ chính sách không liên minh quân sự và tìm cách liên minh với các nước khác để đối trọng với Trung Quốc, GS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng chính sách này là không thực tế.

Video trích từ thảo luận trực tuyến trên Facebook Live do Quốc Phương của BBC News Tiếng Việt dẫn hôm thứ Năm 23/4.