Covid-19 và Cúm Tây Ban Nha có gì khác?

Covid-19 và Cúm Tây Ban Nha có gì khác?

Khi thế giới đang đương đầu với dịch Covid-19 do chủng virus corona mới gây ra, có ý kiến so sánh với đại dịch Cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Ngày nay, chúng ta có sẵn sàng chống dịch tốt hơn thế kỷ trước không? Có gì đã thay đổi?