Gặp trưởng môn võ Thiên Môn Đạo

Gặp trưởng môn võ Thiên Môn Đạo

Thiên Môn Đạo, môn võ thuật được xem là có từ thời Đinh, đến cuối thế kỉ 18 hình thành tổ chức và đến gần đây mới được một võ sư thuộc "thế hệ thứ năm" công khai tại Việt Nam.

Cùng gặp Võ sư Nguyễn Khắc Phấn, Trưởng môn và là Chủ tịch Hội võ Thiên Môn Đạo và học viên trong video này.