Dịch Covid-19: Bao giờ mới có vaccine?

Hơn 150 ứng cử viên vaccine Covid-19 đang được phát triển trên thế giới. Những thử nghiệm tiến xa nhất đã cho kết quả đầy hứa hẹn.

Một khi có vaccine được duyệt, hàng tỷ liều cần được sản xuất, và ai cũng sẽ muốn được tiêm.

Nhưng phân phối như thế nào? Và ai sẽ được ưu tiên chích ngừa trước?