Vì sao kỳ bầu cử Mỹ năm nay khác thường?

Vì sao kỳ bầu cử Mỹ năm nay khác thường?

Chuyện gì đang xảy ra ở nước Mỹ? Kỳ bầu cử lần này sẽ không giống bất kỳ đợt bầu cử trước nào.

Cùng xem video để biết vì sao.