Bầu cử Mỹ 2020: Donald Trump hay Joe Biden, cuộc đua vẫn căng thẳng

Bầu cử Mỹ 2020: Donald Trump hay Joe Biden, cuộc đua vẫn căng thẳng

Chúng ta vẫn chưa biết ai sẽ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Trên thực tế, hàng ngàn lá phiếu vẫn chưa được kiểm, và trong bài phát biểu của mình, ông Joe Biden nói việc kiểm phiếu phải được tiếp tục cho tới lá phiếu cuối cùng.

Kỳ bầu cử lần này kịch tích chưa từng có.