Bạo loạn Điện Capitol: 'Nếu là người da đen chúng tôi thì đã bị giết'

Nhiều người Mỹ da đen cho rằng phản ứng của cảnh sát trong vụ người biểu tình tràn vào Điện Capitol làm lộ rõ bản chất "đặc quyền da trắng" trong xã hội Mỹ.

Họ nói cảnh sát phản ứng rất nhanh để dập các vụ biểu tình Black Lives Matter - nhưng lại lưỡng lự khi đối mặt với bạo loạn ở Điện Capitol, Washington.