Video trực tiếp: Lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Video trực tiếp: Lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Hình ảnh trực tiếp buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden trước Điện Capitol được phát từ 15:00-21:00GMT ngày 20/1 (từ 22:00 ngày 20/1 đến 4:00 ngày 21/1, giờ Việt Nam).