Cụ bà trăm tuổi vẫn mê nhảy

Cụ bà trăm tuổi vẫn mê nhảy

Chỉ còn hai tháng nữa là tròn 100 tuổi nhưng cụ bà Dinkie Flowers vẫn nhảy và dạy nhảy hàng ngày.

Bà nói: "Tôi rất ghét vì cứ phải trả lời câu hỏi 'bà bao nhiêu tuổi'. Bao nhiêu tuổi thì liên quạn gì? 30 hay 100 thì tôi vẫn nhảy thôi."