Chống lại nạn kỳ thị người châu Á: 'Hãy dũng cảm đứng lên'

Chống lại nạn kỳ thị người châu Á: 'Hãy dũng cảm đứng lên'

BBC phỏng vấn một số người về việc họ cảm thấy như thế nào khi là người châu Á tại Mỹ.

Nhà thơ Cindy Trần: "Từ nhỏ, tôi đã bị làm cho 'vô hình' cả về tâm hồn và thể chất."

Diane He, sinh viên: "Họ thấy chúng tôi rất lặng lẽ, không hay lên tiếng, gần như thể lẫn vào đám đông."

Siyan Wong, luật sư: "Phụ nữ châu Á không yếu đuối. Phụ nữ châu Á không nhút nhát."