Myanmar: sư chia rẽ quan điểm về đàn áp bạo lực

Myanmar: sư chia rẽ quan điểm về đàn áp bạo lực

Hàng ngàn người bị bắt và hàng trăm người bị giết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar. Giới tăng lữ có ảnh hưởng rất lớn ở đất nước này. Trong số họ, có những người đã tham gia biểu tình, và một số khác lại ủng hộ quân đội.

BBC hỏi chuyện hai vị sư có quan điểm đối lập, U Par Mauk Kha vàd U Sandar Thiri, họ nghĩ gì về tình trạng bạo lực, và làm sao để Myanmar tìm được sự bình yên.