Đại sứ Anh tại Việt Nam: 'Tự do báo chí đóng vai trò quan trọng'

Đại sứ Anh tại Việt Nam nói rằng "một nền báo chí tự do đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng" và rằng ''tự do báo chí được qui định trong Hiến pháp Việt Nam''.

Thông điệp được ông Gareth Ward gửi đi vào Ngày Tự do Báo chí Thế giới ngay tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội nơi Đại sứ Anh cũng nói rằng ''tự do báo chí được qui định trong Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là thành viên''.

"Tại Việt Nam chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, những tổ chức nghiên cứu và xã hội dân sự để tổ chức các khóa đào tạo báo chí.

"Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng, đặc biệt là các phóng viên tại Việt Nam một Ngày Tự do Báo chí với nhiều niềm vui," Đại sứ Gareth Ward nói.