BBC Vietnamese

Tin chính > Trang ảnh

Ảnh ít biết về chuyến đi của ông Sang

Facebook Twitter Google+
29 Tha 2013 11:54 GMT
Người biểu tình trước Nhà Trắng hôm 25/7 mang biểu ngữ 'Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam'

Chia sẻ

Email Facebook Google+ Twitter