Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phỏng vấn

Tướng Kỳ cho Hồng Nga biết về ngày đầu tiên tại VN của ông sau 30 năm xa quê.

Ông nói ông nghẹn ngào khi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng ông có cảm giác hơi lạ vì lần này ông ngồi trong phi cơ ở ghế hành khách chứ không phải ghế người lái.

Trước câu hỏi ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng ông ủng hộ thể chế cộng sản bằng chuyến đi này, ông phản bác rằng ông chẳng bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản cả.