Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phỏng vấn Tướng Nguyễn Cao Kỳ

"Những sự mất mát và đau khổ trong cuộc chiến cũng như sau cuộc chiến thì chồng chất nhiều lắm, nhưng cứ quay lại dĩ vãng và uất hận thì chỉ là chuyện của cá nhân mỗi người"

"Còn đối với đất nước, với dân tộc thì cá nhân tôi cho rằng cũng chả ích lợi gì", ông Nguyễn Cao Kỳ nói.

Năm 2004 ông gây sửng sốt trong dư luận và gặp sự chống đối mạnh mẽ của nhiều giới trong cộng đồng tị nạn khi loan báo trở về thăm Việt Nam, theo báo Người Việt tại nam California.

''Rồi tiếp theo cổ vũ và môi giới cho việc đầu tư của các công ty Hoa Kỳ vào làm ăn ở Việt Nam. Việc làm này khiến ông bị nhiều người chỉ trích là thỏa hiệp với cộng sản,'' bài báo viết.