Quân khu 4 bị cáo giác mua bán gỗ lậu

Cập nhật: 14:37 GMT - thứ sáu, 29 tháng 7, 2011

Media Player

Một công ty của quân đội Việt Nam tham gia mua bán gỗ lậu từ Lào, theo Tổ chức Điều tra Môi trường (Environmental Investigation Agency - EIA).

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một tổ chức vận động bảo vệ môi trường quốc tế vừa ra phúc trình tố giác các hoạt động buôn bán gỗ trái phép từ Lào sang Việt Nam, mà theo tổ chức này có thể lên tới hàng trăm triệu đôla mỗi năm.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.