Bạo loạn tại Anh sang đến ngày thứ ba

Cập nhật: 12:52 GMT - thứ ba, 9 tháng 8, 2011

Media Player

Tình trạng bạo loạn tiếp tục sang tới đêm thứ ba ở nhiều khu vực tại London và lan ra thành phố Birmingham, Liverpool và Bristol

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tình trạng bạo loạn tiếp tục sang tới đêm thứ ba ở nhiều khu vực tại London và lan ra thành phố Birmingham, Liverpool và Bristol

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.