Thái Lan giải cứu cả ngàn con chó

Cập nhật: 13:17 GMT - chủ nhật, 14 tháng 8, 2011

Media Player

Nhà chức trách ở Thái Lan cho biết đã giải cứu được trên 1.000 con chó từ một bọn buôn lậu đang trên đường chở qua cho thị trường tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà chức trách ở Thái Lan cho biết đã giải cứu được trên 1.000 con chó từ một bọn buôn lậu đang trên đường chở qua cho thị trường tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.